NannyThuis werkt graag met enthousiaste gastouders die oog hebben voor kwaliteit, persoonlijke aandacht en de ontwikkeling van het kind. Wij vinden het belangrijk dat de gastouder een veilige omgeving voor het kind creëert tijdens de opvang, en dat de gastouder kan aansluiten op de belevingswereld van het kind.

Wanneer u gastouder wilt worden moet er rekening gehouden worden met de volgende punten;

  • *u dient in het bezit te zijn van een diploma dat op deze lijst vermeld staat.
  • *u dient in het bezit te zijn van een geldig kinder-EHBO certificaat.
  • *u dient in het bezit te zijn van een verklaring omtrent gedrag. Het aanvraagformulier is op te vragen bij NannyThuis. Indien de opvang bij uw thuis plaatsvindt, dienen alle inwonende meerderjarigen ook verklaring omtrent gedrag aan te leveren.

Met bovengenoemde documenten zullen wij uw aanvraag in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen indienen. Dit kan zo’n 10 weken in beslag nemen.

Heeft u al een registratie-nummer? Dan kun u het registratie-nummer en een kopie van de documenten aanleveren bij NannyThuis.

Wanneer u als gastouder voldoet aan de wettelijke eisen, dan kunt zich inderdaad samen met het gezin aanmelden bij NannyThuis. Wij zullen er gezamenlijk voor zorgen dat u aangemeld wordt in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Zodra de registratie voldaan is hebben de ouders mogelijk het recht op kinderopvangtoeslag.

De kosten voor de verklaring omtrent gedrag en de kinder-EHBO zijn voor de gastouder zelf. De kosten voor de VOG bedragen online €33,85 en bij uw gemeentehuis zijn de kosten €41,53. Voor de kinder-EHBO betaalt u €89,95. Beide kosten kunt u als aftrekpost opgeven bij de belastingdienst.

In sommige gemeentes worden ook kosten berekend voor de inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Deze zullen door de gastouder betaald worden wanneer de opvang in uw eigen woning plaatsvindt. Neem contact op met NannyThuis om te vragen naar de kosten in uw regio.

Dit hangt af van de overeenkomst die u sluit met de ouders. Wanneer u de kinderen in uw eigen woning opvangt, is er meestal sprake van een overeenkomst van opdracht. Hierbij krijgt u per kind, per uur uitbetaalt. Hierbij bestaat er geen recht op vakantiegeld, uitbetaling bij ziekte of pensioenopbouw.

Worden de kinderen opgevangen in de woning van de ouder, dan werkt u meestal volgens de Regeling Dienstverlening aan Huis. Hierbij heeft u minstens recht op het minimumloon + 8% vakantiegeld, vier weken doorbetaalde vakantie en zes weken loondoorbetaling van 70% bij ziekte. Ook bij deze vorm zal geen pensioenopbouw plaatsvinden.

Als gastouder mag u maximaal 6 kinderen tegelijk opvangen. Dit is inclusief uw eigen kinderen tot 10 jaar.

Vangt u ook kinderen op die jonger zijn dan 4 jaar? Hiervan mag u er 5 tegelijk opvangen.

NannyThuis werkt met een vaste betaaldag per maand. Op deze dag incasseren wij uw opvang-uren bij de vraagouder(s) en betalen wij dezelfde dag nog de uren uit aan u als gastouder. In uw eigen NannyThuis-account kunt u bekijken of wij de betaling van de vraagouder(s) hebben ontvangen.